คุณวิวัฒน์ อวศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABACA)(คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

-กรรมการบริหารบริษัท แปซิฟิค เรสเตอรองส์ จำกัด
-กรรมการบริหาร บริษัท แทรเวิล แมเนจเม้นท์ จำกัด
-กรรมการบริหาร บริษัท สีลม แอสเซ็ทส์ จำกัด

         คุณวิวัฒน์ อวศิริพงษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สาขาบริหารธุรกิจ (BBA) ภาควิชาการตลาด หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเป็นอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ สมัยแรก ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คุณวิวัฒน์เป็นตัวแทนของศิษย์เก่าอัสสัมชัญทุกรุ่น ทุกคณะในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่ และน้องเอแบค เพื่อช่วยในการดำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเพราะสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนี้ทำให้ชาวเอแบคได้เปรียบกว่าคนอื่นในองค์กรธุรกิจ นากจากนี้ ในฐานะนายกสมาคมฯ คุณวิวัฒน์ยังเป็นตัวแทนในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสถาบันทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอง และสถาบันในเครือมูลนิธิเซ็นต์คาเบรียลผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬากอล์ฟ การแข่งขันโบล์วลิ่ง การแข่งขันแรลลี่ หรืองานวันคืนสู่เหย้า งาน Trojans Night งาน Dinner Talk และงาน Business Trip โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเหล่านี้ไม่ว่าที่จัดขึ้นโดยสมาคมฯ หรือจัดโดยสถาบันอื่น ก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ นอกเหนือจากความสนุกสนานและสาระของกิจกรรมเหล่านี้แล้ว สมาคมได้รวบรวมรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่องค์กรและมูลนิธิต่างๆด้วย