คุณปฎิมา จีระแพทย์ อุปนายกสมาคมฯฝ่ายโครงการพิเศษ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 คณะบริหารธุรกิจ


- กรรมการผู้จัดการ บริษัท พสุพัฒน์ เรียลตี้ จำกัด
- คณะทำงานโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต)
- หัวหน้าภาควิชาประเมินทรัพย์สิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

          เพระเป็นคนชอบทำกิจกรรมมาตั้งแต่เรียนปริญญาตรี และปริญญาโทที่เอแบค คุณปฎิมาจึงได้เข้ามาร่วมงานกับทางสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 1989 และเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยทางคณะกรรมการสมาคมฯ จึงแต่งตั้งให้คุณปฎิมาเป็นผู้ดูแลในกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย โดยหนึ่งในความภูมิใจที่นำพามาสู่สมาคมฯ และสภาบันฯ คืองานการจัดการแข่งขันแรลลี่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี 1989 ซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้นได้มีผู้เข้ามาร่วมแข่งขันหลายร้อยคน นอกจากงานนั้นคุณปฎิมา ยังได้รับเลือกให้เป็นประธานการจัดงานรวมรุ่นศิษย์เก่าภายใต้ชื่อ “ABAC สหัสวรรษใหม่ สร้างสรรค์ไทย “ ซึ่งในงานที่จัดขึ้นในคืนนั้นมีศิษย์เก่าเข้ามาร่วมงานกว่า 1,700 คน ปัจจุบัน คุณปฎิมาเป็นอุปนายก ฝ่ายบริหารโครงการของสมาคมฯเป็นที่ปรึกษาในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น